Dịch vụ, Sản phẩm

TRANG THIẾT BỊ - VẬT TƯ SẢN XUẤT

Công ty Tứ Minh với khả năng Khai thác các Nguồn hàng từ các Nhà sản xuất gốc, cung cấp theo yêu cầu của Quí khách cho Sản xuất, Thay thế.

Lắp đặt, Vận hành, Bảo trì, Nâng cấp Thiết bị Công nghiệp

Công ty TNHH Tứ Minh cung cấp Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp về Lắp đặt, Hiệu chỉnh, Vận hành Máy Công nghiệp như Máy Tiện, Máy Phay, Máy Doa,... với Hệ thống Điều khiển Thông thường hay Điều khiển Tự động CNC.