Lắp đặt, Vận hành, Bảo trì, Nâng cấp Thiết bị Công nghiệp

Công ty TNHH Tứ Minh cung cấp Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp về Lắp đặt, Hiệu chỉnh, Vận hành Máy Công nghiệp như Máy Tiện, Máy Phay, Máy Doa,... với Hệ thống Điều khiển Thông thường hay Điều khiển Tự động CNC.Công ty Tứ Minh nhận Vận chuyển Thiết bị Nhập Cảng đến Khách hàng của Quí khách, Lắp đặt, Căn chỉnh, Vận hành, Hướng dẫn An toàn, Vận hành cho Người sử dụng.
Công ty Tứ Minh nhận Bảo trì, Sửa chữa Thiết bị trong thời gian Bảo hành và Vận hành Thiết bị.TAIWAN Lathe.doc

 

tumico@tumico.com.vn hoặc tuminh@tuminh.com.vn